RPGbericht op twitter:

donderdag 25 juli 2013

nominaties Indie RPG Awards

Op Gen Con Indianapolis worden jaarlijks, naast de prestigieuze ENnie Awards, ook de pretentieuze Indie RPG Awards uitgereikt. Vorig jaar werd een hoofd-award uitgereikt (Indie Game of the Year) en een zestal sub-awards (Best Indie RPG Supplement, Best Free Game, Best Production, Best Support, Most Innovative Game en People's Choice Award). Vermoedelijk is dat dit jaar ook het geval.
Hipsterspellen voeren zoals gebruikelijk de boventoon, maar hier en daar is in de lijsten gelukkig weer een heus traditioneel rollenspel te vinden. Omdat de jury voor het grootste deel uit hipsters zal bestaan zullen deze wel geen schijn van kans maken, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik volsta hier verder met links naar de lijsten geregistreerde kandidaten. Raadpleeg deze voor meer informatie.

Links:
Indie RPG Awards
This Year's Registered Games
This Year's Registered Supplements
Gen Con Indianapolis